LT : 12x23 276
LB : 500
KM : 1
Lantai : 3
Listrik : 4400
Air : PAM
Lebar Jalan : 2
Carpot : 2
Sewa : 320Jt


HUBUNGI :
Ronny Taslim
081288833777
087775588555